Zaterdag 23 maart: omzet gaat naar het project TsyFetra in Madagascar

Emmaus Bilthoven steunt deze zaterdag de Stichting Hoveraid bij het uitvoeren van haar project in Madagascar. Doel van het project TsyFetra is om de onderwijssituatie in de regio Boeny te
verbeteren door het bouwen van een school, waterputten en toiletten en het trainen
van leerkrachten. Ook wordt voorlichting en training gegeven over het verbouwen van
groenten en fruit, gebruik van schoon drinkwater en over het belang van het behoud
van de regenwouden.

Foto van schoolgebouw met tekst over het project