Steunaanvragen voor projecten

Als gevolg van de Corona-maatregelen is de omzet van Emmaus Bilthoven dit jaar ernstig teruggelopen. Tot onze grote spijt zullen wij daardoor naar verwachting dit jaar geen steunaanvragen meer kunnen honoreren.

Because of the Corona-lockdown we have a serious  decrease of revenues. We are very sorry, but for the rest of this year we will probably not be able anymore to support projects.

Unfortunately we cannot accept requests for support from organisations without a Dutch accreditation.

Alleen steunaanvragen ingediend door een Nederlandse rechtspersoon worden in behandeling genomen.

De projectcommissie heeft tot taak te bekijken welke organisaties gesteund kunnen worden met het geld dat verdiend wordt met de verkoop van tweedehands goederen in de winkelen via internet.
Deze commissie beoordeelt de aanvragen volgens de volgende richtlijnen, die in 2016 zijn vastgesteld:

  • bijdragen alleen aan Nederlandse rechtspersonen, liefst stichting of vereniging, met lichte voorkeur voor rechtspersonen met relatie tot gemeente De Bilt
  • voor kleinschalige projecten die aansluiten op de langere termijn behoefte van de lokale bevolking; geen noodhulp.
  • op (relatief) armen gericht
  • zo mogelijk met inzet van lokale bevolking
  • in beginsel projecten in ontwikkelingslanden volgens de lijst van de Wereldbank cq de Dutch Good Growth Fund en Europese landen
  • projecten gericht op basisgezondheid, sanitatie, onderwijs, huisvesting en het voorzien in levensonderhoud.

Uiteraard is het niet mogelijk aan alle verzoeken te voldoen.

Mocht u een aanvraag willen indienen, dan kunt u gebruik maken van het  aanvraagformulier.