Steunaanvragen voor projecten

Alleen steunaanvragen ingediend door een Nederlandse rechtspersoon worden in behandeling genomen.

Unfortunately we cannot accept requests for support from organisations without a Dutch accreditation.

De projectcommissie heeft tot taak te bekijken welke organisaties gesteund kunnen worden met het geld dat verdiend wordt met de verkoop van tweedehands goederen in de winkel en via internet.
Deze commissie beoordeelt de aanvragen volgens de volgende richtlijnen, die in 2016 zijn vastgesteld:

  • bijdragen alleen aan Nederlandse rechtspersonen, liefst stichting of vereniging, met lichte voorkeur voor rechtspersonen met relatie tot gemeente De Bilt
  • voor kleinschalige projecten die aansluiten op de langere termijn behoefte van de lokale bevolking; geen noodhulp.
  • op (relatief) armen gericht
  • zo mogelijk met inzet van lokale bevolking
  • in beginsel projecten in ontwikkelingslanden volgens de lijst van het Dutch Good Growth Fund en Europese landen
  • projecten gericht op basisgezondheid, sanitatie, onderwijs, huisvesting en het voorzien in levensonderhoud.

Uiteraard is het niet mogelijk aan alle verzoeken te voldoen.

Mocht u een aanvraag willen indienen, dan wordt u verzocht gebruik maken van het  aanvraagformulier.