Onze vrijwilligers

Onze organisatie is helemaal afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. Bij Emmaus Bilthoven werken er ongeveer 65 vrijwilligers onder de leiding van twee coördinatoren.

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom!

Wij willen nog meer doen dan nu mogelijk is maar daarvoor hebben we meer vrijwilligers nodig. Voor veel taken zoeken wij mensen die bereid zijn tenminste twee dagdelen per week beschikbaar te zijn voor verschillende taken zoals:

  • Verkoopwerkzaamheden
  • Sorteren, repareren en opruimen van diverse goederen
  • Op de bestelauto helpen bij het halen en brengen van goederen
  • Diverse werkzaamheden in de verschillende winkelafdelingen
  • Fondsen werven

De medewerkers houden zich bezig met het inzamelen, sorteren en verkopen van gekregen herbruikbare artikelen. Daarbij bedoelen wij meubels, kleding, schoenen, boeken, platen, huishoudelijke artikelen, elektrische apparaten, lampen, bric à brac, speelgoed, enz. Wat niet geschikt is voor de verkoop wordt zoveel mogelijk op een andere manier voor hergebruik geschikt gemaakt, zoals via afvoer van oud ijzer en andere metalen.

Het is leuk bij Emmaus, je ontmoet er aardige en betrokken mensen, het is er gezellig en je doet iets voor een goed doel. Als een taak als vrijwilliger je aanspreekt kom dan langs voor een oriënterend gesprek met een bestuurslid. Vrijwel iedereen kan zijn steentje bijdragen.