ANBI en organisatie

Emmaus Bilthoven is een vereniging met een sociaal maatschappelijke doelstelling en is ANBI goedgekeurd.

ANBI

De vereniging is opgericht in 1981. KvK-nummer: 40480176

Statuten

 

Het bestuur wordt gevormd door:

  Voorzitter: Fred Storms

  Secretaris: Marian Stufkens

  Penningmeester: Tobias Klomparends

  Algemeen: Yvette Gumbs

  Algemeen: Gerrit Verweij

 

Coördinator:

 

ANBI-standaardformulier

 

Jaarplannen

Jaarplan 2021

Jaarplan 2020

Jaarplan 2019

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

 

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

 

Privacybeleid

Ook Emmaus Bilthoven heeft te maken met de nieuwe privacywetgeving. We hebben ons beleid vastgesteld waarin we afspreken hoe we omgaan met de gegevens van onze medewerkers en vrijwilligers.

Voor onze website maken we alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. De gegevens worden geregistreerd en verwerkt conform het privacybeleid van de Vereniging Emmaus Bilthoven. Gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wat betreft de gegevens van onze klanten gaat het alleen om persoonsgegevens in het geval dat goederen worden opgehaald of afgeleverd. Het betreft naam, adres, telefoonnummer, opgehaalde cq af te lveren goederen en datum van de geleverde diensten. Deze gegevens worden niet gebruikt voor enig ander doel dan de geleverde dienst en de gegevens worden niet gedeeld met derden. Deze  persoonsgegevens worden volgens het privacybeleid verwerkt.