Woonwerkgemeenschap

Emmaus de Bilt draait om mensen. Voor mensen die een dak boven het hoofd missen, kunnen onze woonwerkgemeenschappen een rustpunt zijn; een plek waar ze op adem kunnen komen en weer plannen voor de toekomst kunnen maken. Waar ze tevens zinvol bezig zijn in de kringloopwinkel, die bij ons de bron van inkomsten is. Waar ze samen wonen, werken en delen met mensen die om idealistische redenen voor het leven in een Emmausgroep hebben gekozen.

Iedereen binnen de woonwerkgemeenschap heeft een eigen plaats in de groep en een taak in het werk dat goed bij hem of haar past. In de groepen staat het samenwonen centraal, terwijl men ook samen werkt. Omdat Emmaus geen hulpverleningsinstantie is, is iedereen binnen de groep mede verantwoordelijk voor een goede gang van zaken. Op die manier werkt iedereen samen aan zijn toekomst en aan die van anderen.